Links

Højmarklaboratoriet a/s er et uafhængigt analyse- og udviklingsfirma der blandt andet udfører HACCP for plano pack a/s
http://www.hojmarklab.dk

links